LP - kamenná sestava Dlouhý, Široký a Bystrozraký.jpg